O nás

Občianske združenie AGAD – kurzy vzniklo ako „odnož“ ateliéru AGAD v roku 2018 za účelom poskytovať deťom kreatívne denné tábory počas letných prázdnin v regióne Liptov. Našu ponuku sme po lete rozšírili o kurzy pre dospelých a v súčasnosti ponúkame rôzne kreatívne tvorivé dielne, kurzy interiérového dizajnu, IT kurzy s počítačom a krúžky programovania po vyučovaní.

Našim cieľom je :

Rozširovanie možností vzdelávania detí a dospelých v regióne Liptov. Rozvoj zručností u detí v kreatívnych
a tvorivých dielňach, rozvoj vedeckých poznatkov formou realizovania vedy v praxi, rozvoj
elektrotechnických a IT vedomostí pomocou najnovších počítačových nástrojov spolu s Lego robotmi,
výuka softvéru. Rozvoj zručností u dospelých v kreatívnych a tvorivých dielňach, rozvoj IT vedomostí
pomocou najnovších počítačových nástrojov, výuka softvéru. Organizovanie záujmových krúžkov po škole
pre deti a mládež, vzdelávacích kurzov a workshopov pre deti, mládež a dospelých, denných táborov
počas prázdnin pre deti a mládež.

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä :

  • organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia,
    semináre a školenia,
  • realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
  • presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a
  • uskutočňovať iné podporné aktivity.
Denisa Ďurica – riaditeľka o.z.