Archive For The “Dokumentácia” Category

O nás

Občianske združenie AGAD – kurzy vzniklo ako „odnož“ ateliéru AGAD v roku 2018 za účelom poskytovať deťom kreatívne denné tábory počas letných prázdnin v regióne Liptov. Našu ponuku sme po lete rozšírili o kurzy pre dospelých a v súčasnosti ponúkame rôzne kreatívne tvorivé dielne, kurzy interiérového dizajnu, IT kurzy s počítačom a krúžky programovania po…

Všeobecné zmluvné podmienky

o obstaraní tábora AGAD-kurzy ÚPLNÉ ZNENIE podľa ustanovení zákona č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov (ďalej len Všeobecné zmluvné podmienky) Článok I. Vznik zmluvného vzťahu 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú Obstarávateľ: Občianske združenie „AGAD-kurzy“ (ďalej len Obstarávateľ), ktoré do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom interných alebo externých autorizovaných predajcov a…

Ochrana osobných údajov – privacy policy

GDPR a spracovanie osobných údajov. Informácie o spracovaní osobných údajov PREVÁDZKOVATEĽ:  Občianske združenie: AGAD-kurzy, Vansovej 1319/12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 52021068 INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len…

Go Top