Mladý grafik

Mladý grafik

10 lekcií počítačovej grafiky

Gimp je najlepší voľne dostupný grafický software, ktorý je momentálne na trhu. Program disponuje trochu iným typom ovládania aký je vo Windows bežný, ale po chvíľke práce s ním sa dá na to zvyknúť. Gimp dokáže takmer všetko, čo sa s obrázkami dá robiť aj v Adobe Photoshop ( editovať, vytvárať, retušovať, a mnoho iného.. ) Obsahuje množstvo filtrov, zvláda prácu s vrstvami atď. Tým ktorým štandardné funkcie GIMP-u nestačia majú možnosť si z internetu stiahnuť množstvo pluginov.

 

Termín: Od 25. apríla do 23. mája 2019

 

Časový harmonogram:

1 + 2 Lekcia – 25.4.2019

3 + 4 Lekcia – 2.5.2019

5 + 6 Lekcia – 9.5.2019

7 + 8 Lekcia – 16.5.2019

9 + 10 Lekcia – 23.5.2019

 

Program: 

Lekcia 1: Úvod do počítačovej grafiky

Lekcia 2: Pracovné prostredie

Lekcia 3: Základy úpravy fotografie

Lekcia 4: Základy úpravy fotografie

Lekcia 5: Základy úpravy fotografie

Lekcia 6: Tvorenie fotomontáží

Lekcia 7: Tvorenie fotomontáží

Lekcia 8: Tvorenie fotomontáží

Lekcia 9: Retuš fotografie

Lekcia 10: Práca so súbormi na import a export

 

Veková kategória: 9 – 16 rokov

Čas: 14:00 – 15:30 h

Vyučovacia hodina = 45 min.

Krúžok bude zrealizovaný pri počte min. 6 a max. 12 detí.

Náročnosť jednotlivých aktivít je prispôsobená daným vekovým kategóriám.

Krúžok “Hodiny kódu” bude prebiehať v priestoroch ateliéru AGAD na ulici Terézie Vansovej  12 v Liptovskom Mikuláši.

 

ÚČASŤ JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ VOPRED !

 

Cena: 30 € * zahŕňa:

  • 10 vyučovacích hodín (3 € / 1 vyučovaciu hodinu)
  • Program a starostlivosť o deti počas 1 a 1/2 hodiny od 14:00 – 15:30 hod každý štvrtok
  • Lektora
  • Materiál na tvorivé aktivity
  • Pomôcky na aktivity
  • Odmeny za súťaže a aktivity
  • Pitný režim
  •  

Olovrant si deti prinesú vlastné. * nie sme platci DPH

„Nemajte strach z toho, že vás nazvú nemoderným.“ -Antoine de Saint-Exupéry