Krúžky po škole

počas školského roka sa môžu Vaše deti naučiť programovať v hravom prostredí CODE alebo sa môžu rozhodnúť pre cestu Digitálnej Grafiky.

Program krúžkov je zvládnuteľný už od 1.stupňa základnej školy a je veľmi vhodný ako pre dievčatá, tak aj pre chlapcov bez rozdielu.

Môžete si vybrať z týchto krúžkov:

  • „PROGRAMOVANIE“ hravou formou v prostredí CODE ;
  • „DIGITÁLNA GRAFIKA“ vo free softvéri GIMP (bitmapy), INKSCAPE (vektory) a SKETCHUP (3D) ;

Krúžky delíme počas školského roka na 2 semestre:

  • prvý semester : 1. október – 31. január ;
  • druhý semester : 1. február – 31. máj ;