Interiérový dizajn

Interiérový dizajn

Máme pre vás rôzne kurzy interiérového dizajnu. Delíme ich na tri väčšie okruhy.

Naše kurzy “Interiérového dizajnu” Vám ponúkajú širšiu škálu menších kurzov, ktoré sú vedené formou prednášok a workshopov a tiež jeden komplexnejší kurz, ktorý pozostáva z troch na seba naväzujúcich častí.

Venujeme sa rôznym miestnostiam v byte, kancelárii a priestorom, ktoré potrebujete aktuálne riešiť.

Viac podrobných informácii získajte nižšie.

Teória v praxi – pripravujeme

Interiér podľa miestnosti – pripravujeme

Komplexný kurz interiérového dizajnu