Prihláška – denný tábor

Prosíme, aby ste pri vyplňovaní venovali pozornosť všetkým políčkam.

Prihláška sa stáva záväznou až keď vám od nás príde mail o záväznej registrácii a vy následne uhradíte poplatok za tábor.


Kópia prihlášky Vám príde mailom, prosím, skontrolujte si po odoslaní svoju schránku, alebo SPAM.

  Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nie je nositeľom infekcie, vírusov, parazitov (vší).
  Zároveň vyhlasujem že RUVZ a ani lekár hore menovanému nenariadil karanténu alebo lekár. dohľad.
  Nie je mi známe, že menovaný a zák. zástupcovia boli v knontakte v priebehu 7 dní s osobou podozrivou z COVID 19.
  Som si vedomý (á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia o zdravotnom stave môjho dieťaťa v zmysle zákona
  § 21 ods. 1 písm. f/ zákona č.372/1990 Z.z.

  a prečítal som si Všeobecné podmienky
  a prečítal som si Obchodné podmienky a Ochranu osobných údajov
  so spracovaním osobných údajov, vrátane fotografií a video-záznamov na marketingové účely na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR

  Každé dieťa musí mať počas celého týždňa vlastnú fľašu na nápoje. Desiatu a olovrant si deti prinesú vlastné. V prípade sprísnených hygienických opatrení súvisiacich s ochorením COVID 19 aj dva kusy rúšok.

  V prípade sprísnených hygienických opatrení súvisiacich s ochorením COVID 19 bude každé ráno dieťaťu skontrolovaná telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty si organizátor vyhradzuje právo vyradiť dieťa z denného programu. Organizátor si tiež vyhradzuje právo v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie podujatie prerušiť alebo zrušiť.