Prihláška – denný tábor

Prosíme, aby ste pri vyplňovaní venovali pozornosť všetkým políčkam.

Prihláška sa stáva záväznou až keď vám od nás príde mail o záväznej registrácii a vy následne uhradíte poplatok za tábor.


Kópia prihlášky Vám príde mailom, prosím, skontrolujte si po odoslaní svoju schránku, alebo SPAM.


  Údaje objednávateľa (rodič alebo zákonný zástupca)

  Údaje o dieťati


  format datumu pre Internet explorer: 1945-06-21


  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, nie je nositeľom infekcie, vírusov, parazitov (vší).
  Zároveň vyhlasujem že RUVZ a ani lekár hore menovanému nenariadil karanténu alebo lekár. dohľad.
  Nie je mi známe, že menovaný a zák. zástupcovia boli v knontakte v priebehu 7 dní s osobou podozrivou z COVID 19.
  Som si vedomý (á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia o zdravotnom stave môjho dieťaťa v zmysle zákona
  § 21 ods. 1 písm. f/ zákona č.372/1990 Z.z.


  Doplňujúce poznámky


  Všeobecné podmienky

  (povinné pole)

  a prečítal som si Všeobecné podmienky


  Obchodé podmienky a Ochrana osobných údajov

  (povinné pole)

  a prečítal som si Obchodné podmienky a Ochranu osobných údajov


  Spracovanie osobných údajov

  (povinné pole)

  so spracovaním osobných údajov, vrátane fotografií a video-záznamov na marketingové účely na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR

  Každé dieťa musí mať počas celého týždňa vlastnú fľašu na nápoje. Desiatu a olovrant si deti prinesú vlastné. V prípade sprísnených hygienických opatrení súvisiacich s ochorením COVID 19 aj dva kusy rúšok.

  V prípade sprísnených hygienických opatrení súvisiacich s ochorením COVID 19 bude každé ráno dieťaťu skontrolovaná telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty si organizátor vyhradzuje právo vyradiť dieťa z denného programu. Organizátor si tiež vyhradzuje právo v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie podujatie prerušiť alebo zrušiť.