Prihláška na kurz

  Údaje objednávateľa (účastníka kurzu)


  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vyhlasujem, že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia, nie som nositeľom infekcie, vírusov, parazitov.
  Zároveň vyhlasujem, že RUVZ a ani lekár mi nenariadil karanténu alebo lekár. dohľad.
  Nie je mi známe, že som bol v knontakte v priebehu 7 dní s osobou podozrivou z COVID 19.
  Som si vedomý (á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia o zdravotnom stave v zmysle zákona
  § 21 ods. 1 písm. f/ zákona č.372/1990 Z.z.


  Doplňujúce poznámky


  Všeobecné podmienky

  (povinné pole)

  a prečítal som si Všeobecné podmienky


  Obchodé podmienky a Ochrana osobných údajov

  (povinné pole)

  a prečítal som si Obchodné podmienky a Ochranu osobných údajov


  Spracovanie osobných údajov

  (povinné pole)

  so spracovaním osobných údajov, vrátane fotografií a video-záznamov na marketingové účely na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR

  Prosíme, aby ste pri vyplňovaní venovali pozornosť všetkým políčkam.

  Prihláška sa stáva záväznou až keď vám od nás príde mail o záväznej registrácii a vy následne uhradíte poplatok za kurz.

  Kópia prihlášky Vám príde mailom, prosím, skontrolujte si po odoslaní svoju schránku, alebo SPAM.