Prihláška – denný tábor

Prosíme, aby ste pri vyplňovaní venovali pozornosť všetkým políčkam.

Prihláška sa stáva záväznou až keď vám od nás príde mail o záväznej registrácii a vy následne uhradíte poplatok za tábor.


Tešíme sa na vás. Vyberte si denný tábor


Áno, súhlasím a prečítal som si Všeobecné podmienky


Áno, som informovaný a prečítal som si Obchodné podmienky a Ochranu osobných údajov


Áno, súhlasímNie, nesúhlasím
so spracovaním osobných údajov, vrátane fotografií a video-záznamov na marketingové účely na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR