Galéria


Kreatívne tvorivé dielne

Tvorivý denný tábor – 16.-20. júl 2018

Tvorivý denný tábor – 6.-10. august 2018

Denný tábor Povolania

Záujmový denný tábor – 13.-17. august 2018