GIMP – digitálna grafika (začiatoč...

Sketch Up – 3D modelovanie (začiat...

DraftSight – 2D CAD kreslenie (zač...

IT krúžok – Gamestarter

Pridajte sa k nám

Nájdite si nás na obľúbenej sociálnej sieti, sledujte, čo robíme a nájdite si svoj kurz.
Go Top